Фирма “IVS MACHINES” LTD е създадена през 2002г. като наследник на “IVS” – създадена 10г. по-рано с основна дейност рециклиране и модернизация на промишлени електронни машини.
Тъй като в световен мащаб продажбата на употребявани машини надхвърля в пъти продажбата на нови такива фирма “IVS MACHINES” LTD акцентира главно върху сервиз, рециклиране, реновиране и продажба на употребявани и нови линейни плетачни машини и основно - машини “Steiger”.

home_machines
home_machines
home_service
home_service

София 1000
ул. "Поп Богомил" 43
тел.: 02/ 983 22 38
GSM: 0888 533 745
факс: 02/ 983 22 38
e-mail:ivs_machines@abv.bg
e-mail:office@ivsbg.com